Primární využití optimalizačních regulátorů v oblasti úspor ve veřejném osvětlení obcí

Optimalizace výkonnosti a napěťových parametrů veřejného osvětlení (dále jen „VO“) je alternativním způsobem řízení spotřeby municipálních osvětlovacích soustav i jiných obecních provozů. Regulátory napětí je samozřejmě možné v modifikovaném provedení s vysokou účinností použít i pro potřeby stávající instalace do soustavy veřejného osvětlení.

Regulátor je sofistikované zařízení řízené procesorem v reálném čase a datu, s vnitřní pamětí regulovaných veličin a chybových hlášení, s možností individuálního nastavení, programování i on-line dohledu. Reguluje nezávisle každou fázi zvlášť, umí sám sebe diagnostikovat a v případě potřeby přepíná režim bypass. Oproti konkurenčním výrobkům má uváděné provedení mnohem menší rozměry (realizuje se instalace přímo do stávajících rozvaděčů VO), je výrazně levnější a má i lepší technické vlastnosti.

Zde prezentovaný unikátní regulátor vychází z osvědčené konstrukce regulátorů určených pro průmyslové využití s tím, že je zjednodušen a přizpůsoben pro potřeby ovládání VO.

Koncepce regulátoru je speciálně uzpůsobena pro regulaci systému VO, neboť platná norma pro osvětlení pozemních komunikací přikazuje zachovat rovnoměrnost osvětlení a připouští snížení hladiny osvětlení až o 50 % jmenovité hladiny osvětlení (průměrné hodnoty udržovaného jasu nebo udržované osvětlenosti), odpovídající příslušné třídě osvětlení. Díky regulaci je tak umožněno splnění normovaných podmínek při osvětlení prostoru i v přechodových fázích (svítání, stmívání, šero, změny intenzity dopravy). 

Díky těmto zařízením je možné na dlouhou dobu podstatně a ekonomicky snížit spotřebu elektrické energie v obci, prodloužit životnost stávající sítě i výbojek a předejít neúměrným a diskutabilním investicím do nových typů svítidel, doplňků a vybavení.

Při instalaci regulátoru do systému VO garantujeme úsporu el. energie v úrovni 30%, obvyklá hodnota úspor je však více než 35% 

Zařízení se nabízí ve dvou modifikacích:

  

Regulátor VO pro výbojková svítidla

 

Tento regulátor se liší od typů pro průmyslové použití tím, že reguluje intenzitu osvětlení v závislosti na čase, dnu v týdnu (pracovní dny /víkend) a ročním období. To je v souladu s normu ČSN CEN/TR 13201-1 Osvětlení pozemních komunikací, která připouští snížení hladiny osvětlení až o 50 %.  Stmívání osvětlení v nočních a brzkých ranních hodinách vede ke snížení spotřeby energie. Při regulaci osvětlení je třeba zachovat rovnoměrnost osvětlení, proto vypínání např. každé druhé lampy není vhodným řešením a ani není v souladu s normou.

 

Regulátor rovněž výrazně zvyšuje životnost výbojek a tím snižuje náklady na údržbu. Regulací napětí se také chrání výbojky proti napěťovým špičkám a přepětí, zejména v nočních hodinách.

 

Technické parametry :

 • provozní napětí               3 x 400 V

 • maximální proud            3 x 25 A (3x50A)

 • rozměry (mm):                490x250x690

 • krytí                                    minimálně IP56

Funkce regulátoru:

 • časový plán snížení výkonu výbojek denní nebo týdenní (rozlišení pracovního týdne a víkendu)

 • rozlišení letního a zimního času

 • libovolné časové nastavení snížení výkonu výbojek až o 50%

 • bypass - aktivovaný přepětím, podpětím, vypadnutím fáze, vysokou teplotou, manuální aktivace

 • stavový display 2x 16 řádků se zobrazením aktuálního stavu regulátoru, aktuální úspory regulátoru, data a času

 • záznam na vnitřní paměť datum a čas, vstupní napětí, vnitřní teplota ve 4 bodech, zvolený program regulace, bypass ano/ne

 • rozlišení letního a zimního času

 • délka zápisu do vnitřní paměti 1 měsíc až 1 rok, poté nová data přepisují nejstarší, interval zápisu 30 sec. až 4 minuty, zápis jen při přítomnosti vstupního napětí

 • přístup k datům, nastavování a změnám přes servisní port prostřednictvím PC a příslušného software

 • měnitelný firmware regulátoru pro specifické místní podmínky, zahraniční instalace, jako reakce na změnu legislativy

Dle požadavku zákazníka je nabízeno doplnění regulátoru o integrované astronomické hodiny.

Jedná se o úpravu software a doplnění hardware regulátoru zajišťující spínání soustavy VO dle astronomických hodin (svítání a soumrak v závislosti na dnu v roce). Toto doplnění doporučujeme tam, kde je aktuálně soustava VO spínána soumrakovým čidlem, nespíná spolehlivě nebo je spínána jiným zařízením, které představuje zdroj problémů.

Životnost regulátoru je 15 let.

 

 

Regulátor VO pro LED svítidla

 

Řízení výkonu LED osvětlení má svá specifika a nelze použít snížení napětí jako u klasického regulátoru. Princip spočívá v instalaci jednoho regulátoru pro větší počet led svítidel do pouličního rozvaděče VO a doplnění každého led svítidla malou vybavovací jednotkou. Obrovskou výhodou je ovládání přes stávající vodiče, pro řízení není třeba dalších vodičů, sítě LAN, wifi, atd a zároveň ovládání všech LED světel v jeden okamžik, synchronně.

 

Všechny funkce a parametry jsou shodné s regulátorem pro výbojky.

  

U obou typů regulátorů je kladen extrémní důraz na životnost, bezporuchovost a funkčnost v prostředí VO. Systém regulace je způsobem svého řešení unikátní. Hladina regulace byla testována, je nastavena na hodnoty, které eliminují jakékoli nebezpečí výpadku VO i při nízkých hodnotách napětí. 

Výhody tohoto řešení:

Bezkonkurenční úspora pro Vaši obec (cca 35 %)

Úspory jsou garantované smluvně

Nejefektivnější instalace, servis a dohled - přímo od výrobce zařízení

Individuální nabídku vypracujeme na míru včetně výpočtu návratnosti, úspor a ceny zařízení

Velmi ekonomické a prověřené řešení

Regulátory navíc šetří koncová zařízení i vedení a prodlužují jejich životnost

 

Možnost pořídit regulátory i bez vynaložení prostředků z rozpočtu

Případně umožníme i postupné osazování větví

 

Instalace se provádí ve dne a trvá pouze několik hodin

Nejsou nutné žádné zásahy do stávajícího vybavení

 

Instalace zařízení je zcela nezávislá na všech parametrech VO i dodavateli el. energie

 

Záruční doba činí 5 roků a samozřejmostí je pozáruční servis

V ČR již tyto přístroje šetří energii a regulují VO mimo jiné v těchto obcích:

Optimizer VO

Staré dobré výbojky

Úsporné LED osvětlení

jde to i mnohem levněji a spolehlivěji

Přiklad realizace

Konkrétní realizace v ČR

V případě zájmu o nezávaznou kalkulaci nebo návštěvu zástupce nás kontaktujte na níže uvedených číslech nebo e-mailu

E-mail:

multiversal@interactive.team

Project STT:

stt.mva@gmail.com

                            We are online 4U

© 2019 

Multiversal Arrangement Limited

 2 Pass Street

Oldham
OL9 6HZ Manchester

UK

London Office:

Unit Q
35 Astbury Road
Peckham
SE15 2NL

+44 77 3802 7188

+420 603 220 823

+421 918 446 326