Vy máte

1/16

Nemáte nič?       Nevadí, môžete získať províziu za doporučenie

My máme

Regulator RPR

product by:

Zariadenie

High-tech, certifikované, preverené, stupňované, ekonomické, účinné, sledovateľné

Znížili ste už spotrebu elektrickej energie, našli najlacnejšieho 

dodávateľa, predchádzate plytvaniu a myslíte si, že už nie je možné nájsť žiadnu podstatnú finančnú úsporu?

Máme pre Vás dobrú správu.

1/12

Naši zákazníci si to tiež mysleli. A teraz dokážu vďaka nášmu sofistikovanému zariadeniu šetriť ďalších 11-19%* nákladov.

                                                                                                                                                       *podľa typu prevádzky a spotrebičov

Nie je to perpetuum mobile. Fyzikálne zákony rešpektujeme. A využívame ich.

                                                                                                                           

Okrem iných opatrení vieme vo Vašej inštalácii priebežne filtrovať neužitočné vysokofrekvenčné rušenie a napäťové aj prúdové rázy.

                                                    A redukovať fázové disproporcie, ako aj optimalizovať tepelné straty pri prenose.

To všetko s vysokou účinnosťou a s minimálnou vlastnou spotrebou celej technológie. Tým sa naše zariadenie zásadne líši od konkurenčných pokusov vyriešiť túto problematiku a dosahuje tak ideálny pomer* cena-výkon.

                                                                                                                      *Navyše harmonizáciou činnosti šetríme Vaše zariadenia a predlžujeme životnosť strojov

Naše zariadenie tiež meria hodnoty v sieti (3x za sekundu), filtruje vstupné napätie (s presnosťou na 1 V), v reálnom čase stabilizuje hodnoty napätia aj prúdov, chráni Vašu infraštruktúru pred preťažením a výpadkami fáz, hlási kritické udalosti a prepína režim "bypass".

                        Najvyššie úspory sa dosahujú v prevádzkach s čerpadlami, asynchrónnymi elektromotormi, dopravníkovými pásmi a non-LED osvetlením

Sme optimalizátori. Každú inštaláciu nadizajnujeme individuálne podľa Vašich parametrov a neharmonických priebehov spotreby na základe merania. U Vás. Rýchlo. Trebárs zajtra. A zadarmo

                                                             Dostanete aj analýzu strát, odhad úspor a kalkuláciu ceny & návratnosti 

Každý prístroj zapojí certifikovaný a školený špecialista.  Operatívne a rýchlo

Pripojí ho priamo na hlavnom prívode elektrickej energie 

alebo  v rozvodni príslušného areálu alebo budovy.

Žiadne významné úpravy nie sú nutné  

A cena? Koho by zaujímala cena? Zvlášť keď sa prístroj zaplatí úsporami sám. Návratnosť investície je 1-4 roky*.             *v závislosti od aktuálnych strát a zaťaženia elektrických zariadení

Energiu a finančné prostriedky ušetrí regulátor za 1.500 EUR aj optimalizátor za 15.000 EUR. Naše riešenie je škálovateľné. 

Veľmi zaujímavé úspory realizujú výrobné prevádzky, veľkochovy, štadióny a obce s verejným osvetlením 

Nie je nutné, aby ste si objednávali ihneď harmonizačnú sústavu za 33.000 EUR*. Môžete postupovať krok za krokom, rozvodňa za rozvodňou, vetva za vetvou,                                   *ale môžete, aj na splátky

dopravník za dopravníkom, ulica za ulicou...                                

Ďalšie podrobnosti a referencie radi odprezentujeme pri osobnom stretnutí. 

Vyžiadajte si návštevu regionálneho zástupcu alebo meranie vo Vašej lokalite*                                                                                                                                            *pre rozhodnutých záujemcov

Úsporu energie a prostriedkov garantujeme v zmluve

Výkonnosťou i efektivitou nášho zariadenia sme si istí. Pokiaľ u Vás bude regulátor šeřiť menej ako je dohodnuté, môžete ho vrátiť

E-mail:

multiversal@interactive.team

Project STT:

stt.mva@gmail.com

                            We are online 4U

© 2019 

Multiversal Arrangement Limited

 2 Pass Street

Oldham
OL9 6HZ Manchester

UK

London Office:

Unit Q
35 Astbury Road
Peckham
SE15 2NL

+44 77 3802 7188

+420 603 220 823

+421 918 446 326

Armádne zariadenia