Vy máte

1/16

Nemáte nic?       Nevadí, můžete získat provizi za doporučení

My máme

Regulator RPR

product by:

Zařízení

High-tech, certifikované, prověřené, stupňovatelné, ekonomické, účinné, sledovatelné

Snížili jste již spotřebu elektrické energie, našli nejlevnějšího dodavatele, předcházíte plýtvání a myslíte si, že už není možné najít žádnou podstatnou finanční úsporu?

Máme pro Vás dobrou zprávu.

1/12

Naši zákazníci si to také mysleli. A nyní dokáží díky našemu sofistikovanému zařízení šetřit dalších 11-19%* nákladů.

                                                                                                                                                       *podle typu provozu a spotřebičů

Není to perpetuum mobile. Fyzikální zákony respektujeme.

A využíváme jich.

                                                                                                                           

Kromě jiných opatření umíme ve Vaší instalací průběžně filtrovat neužitečné vysokofrekvenční rušení a napěťové i proudové rázy.

                                                                  A redukovat fázové disproporce a též optimalizovat tepelné ztráty při přenosu.

To vše s vysokou účinností a s minimální vlastní spotřebou celé technologie. Tím se naše zařízení zásadně liší od konkurenčních pokusů vyřešit tuto problematiku a současně dosahuje ideálního poměru* cena-výkon.

                                                                                                                      *Navíc harmonizací činnosti šetříme Vaše zařízení a prodlužujeme životnost strojů

Naše zařízení také měří hodnoty v síti (3x za vteřinu), filtruje vstupní napětí

(s přesností na 1 V), v reálném čase stabilizuje hodnoty napětí i proudů, chrání Vaši infrastrukturu před přetížením a výpadky fází, hlásí kritické události a přepíná režim "bypass".

                                                 Nejvyšší úspory se dosahují v provozech s čerpadly, asynchronními elektromotory, dopravníkovými pásy a non-LED osvětlením

Jsme optimalizátoři. Každou instalaci nadesignujeme individuálně podle Vašich parametrů a neharmonických průběhů spotřeby na základě měření.

U Vás. Rychle. Třeba zítra. A zadarmo

                                                             Obdržíte i analýzu ztrát, odhad úspor a kalkulaci ceny & návratnosti 

Každý přístroj zapojuje certifikovaný a školený specialista.  Operativně a rychle

Připojí ho přímo u hlavního přívodu elektrické energie 

nebo v rozvodně příslušného areálu nebo budovy

Žádné významné úpravy nejsou nutné  

A cena? Koho by zajímala cena? Zvlášť když se přístroj zaplatí úsporami sám. Návratnost investice je 1-4 roky*.                                   *V závislosti na aktuálních ztrátách a zaťtížení elektrických zařízení

Energii a finanční prostředky ušetří regulátor za 50.000 Kč 

i optimalizátor za 500.000 Kč. Naše řešení je škálovatelné. 

Velmi zajímavé úspory realizují výrobní provozy, velkochovy, stadiony a obce s veřejným osvětlením 

Není nutné, abyste si hned objednávali harmonizační soustavu za 990.000*.

Můžete postupovat krok za krokem, rozvodna za rozvodnou, větev za větví,                                       *ale můžete, i na splátky

dopravník za dopravníkem, ulice za ulicí...                                                    

Úsporu energie a prostředků garantujeme ve smlouvě

Výkonností i efektivitou našeho zařízení jsme si jisti. Pokud u Vás bude regulátor šeřit méně než je dohodnuto, můžete ho beze všeho vrátit.

Navíc díky optimalizaci NN sítě ve Vašem objektu budete produkovat mnohem méně skleníkového plynu CO2 a Vaše provozovna bude více ekologická.

Již při předběžné analýze Vám spočítáme kolik tun ročně to bude ve Vašem případě

Další podrobnosti a reference rádi odprezentujeme při osobním setkání. 

Vyžádejte si návštěvu regionálního zástupce nebo měření ve Vaší lokalitě*                                                                                                                                                           *Pro rozhodnuté zájemce

E-mail:

multiversal@interactive.team

Project STT:

stt.mva@gmail.com

                            We are online 4U

© 2019 

Multiversal Arrangement Limited

 2 Pass Street

Oldham
OL9 6HZ Manchester

UK

London Office:

Unit Q
35 Astbury Road
Peckham
SE15 2NL

+44 77 3802 7188

+420 603 220 823

+421 918 446 326